American Horror Story

American Horror Story: Murder House | American Horror Story

Dej seriálu sleduje rodinku z Bostonu, prechádzajúcej si ťažkú ​​krízu. Aby rodina krízu zažehnala, presťahujú sa práve do tohto domu so záhadnou históriou, kde chcú začať nový život. Problémy však stále pretrvávajú a naviac tajomná moc domu začne ovplyvňovať obyvateľov a ich životy nevyberaným spôsobom. ( Vojt @ P )

Série a epizódy