Chicago Med

Chicago Med | Chicago Med

Po chicagskej jednotke hasičov a policajnom zbore sa pozrieme aj na životné strasti a nasadenie zamestnancov najvyťaženejšej nemocnice v Chicagu. Predevšetkým tím zdravotníkov a lékařov a ich nadšenie a odhodlanie pre svoje zamestnanie drží toto nemocničné zariadenie na nohách. Životy a osudy jednotlivých hrdinov sa prepletajú s osudmi tých už známych zo seriálo Chicago Fire (2012) a Chicago P.D. (2014). (geklon)

Série a epizódy