Colony

Colony | Colony

Príbeh drámy Colony sa odohráva v neďalekej budúcnosti v Los Angeles. Mesto sa nachádza v štáte, ktorý silou okupujú votrelci. Niektorí ľudia si zvolili, že budú spolupracovať s miestnymi autoritami a budú ťažiť z novo nastoleného poriadku čo najviac. Iní sa rozhodli pridať k rebelom a tým pádom aj pociťovať následky. (serialzone.cz)

Série a epizódy